fbpx

Cupping

Cupping — Hva er det?

Cup­ping han­dler om å lære og kjenne kaf­fens ulike egen­skaper og å kunne sette ord på hvor­dan det føles og hva det smak­er. En dyk­tig cup­per vil kjenne igjen smaks og aro­mastof­fer i ulike kaffebønner. 

Det første vi gjør er å luk­te på kaf­fen. Deretter slurp­er vi når vi drikker for at kaf­fen skal spre seg i munnen og til bakre del av tun­gen hvor mer av smak­sløkene sitter. 

Det han­dler om å vur­dere ulike sider av kaf­fen. Hvilke munn­følelse gir den. Kan­skje du blir tørr i munnen. Er den sur eller bit­ter, fyldig og fruk­tig? Hvilke etters­mak har den. Kan du kjenne smak­en av frukt, bær, urter, sjokolade. 

Ved å smake på flere typer kaffe er det også let­tere å kjenne forskjell og sette de opp i mot hverandre.

Vi arran­ger­er cup­ping med jevne mel­lom­rom. Ta kon­takt om du ønsker infor­masjon om dette.

Her er det cup­ping på gang. 12 ulike kaffes­mak­er på en kveld.

Her organ­is­er­er Gaute en cup­ping på Jacu Kaf­febren­neri som bren­ner bønnene for oss.