Espresso

Når du tilbereder drikke med kaffe, må du vite dosen malt kaffe, mengden vann, utvisningstiden og det endelige volumet. Alle disse faktorene er relatert – og med espresso kan du ignorere vannmengden for nå.
La oss forklare dette bedre: Generelt er et godt utgangspunkt for utvisningstiden 25 sekunder.
Fokuser på dette til du er klar til å prøve oppskrifter med espresso. Mengden malt kaffe vil variere avhengig av kurven i espressofilterholderen, men du vil sannsynligvis bruke 8 til 10 gram for hver porsjon.
En dose espressokaffe er vanligvis 25 til 35 ml.
Husk imidlertid at dette er fleksible retningslinjer, ikke strenge regler.
Hver kaffe er forskjellig.
Noen vil smake bedre med kortere utvisningstiden|, andre med litt lengre tid.
Stekeprofil og slipenivå vil også påvirke de beste resultater.

Slik gjør du:

Det er viktig å varme opp koppen før du bruker den. Skyll med varmt vann slik at porselen eller glass ikke avkjøler drikken din ved første kontakt.
Veie den malte kaffen i filterholderen.
Vær oppmerksom på både malingsnivået og dosen, for å sikre at du ikke ekstraherer eller underekstrakterer for mye. (Husk at underekstrahert kaffe vil smake surt, overekstrahert kaffe vil være bittert.)
Hvis du har en kalibrert kvern på forespørsel, er det enkelt å sjekke dosen. Ellers er det bedre å bruke en skala.
Banke forsiktig på filterholderen på trykkmatten for å fordele den malte kaffen jevnt, eller – hvis du har en – bruk et doseringsverktøy.
Dette er et veldig viktig trinn, da det sørger for at du ikke har luftlommer i kaffen.
Tilstedeværelsen av luftlommer betyr at vannet vil kanalisere, det vil si at det vil ta bestemte ruter gjennom malt kaffe i stedet for å spre seg jevnt det betyr at noen bønner vil trekke ut mer enn andre.
Neste trinn er å trykke. Igjen er målet å fjerne eventuelle luftlommer og sørge for at kaffen er helt jevn. Ta sabotasje og trykk den ned på malt kaffe, pass på at du er fast og bruker nok trykk. Trykk er viktig, da det vil sikre at pulveret er riktig komprimert og at kaffeskiven holder formen. (Imidlertid trenger du sannsynligvis ikke 30 kilo trykk, til tross for populær myte.) På denne måten sørger rett trykk for at kaffen er jevn. Dermed hjelper det å unngå kanalisering og i sin tur overdreven, utilstrekkelig eller inkonsekvent utvinning.
Til slutt, bruk sabotasje, poler overflaten på malt kaffe.
For å gjøre dette må du plassere manipulasjonen på overflaten av platen og rotere.
Dette vil jevne ut mulige små lettelser, slik at overflaten på kaffen blir veldig glatt og flat.

Espressobaserte drikker

Americano

  • espresso
  • varmt vann
  • en kopp

    Slik gjør du:
  • Lag en espresso.
  • Hell ønsket mengde vann i espressoen.
  • kaffen er klar til å drikkes.


CORTADO

  • Cappuccino
  • Latte