fbpx

Espresso

Espresso

Espres­so betyr å presse igjen­nom og er blitt navnet på en kon­sen­tr­ert kaffe. Dette er kaffe laget ved å presse vann gjen­nom fin­malt kaffe ved hjelp av trykk. Her spiller både kvern­ings­grad, van­n­mengde og sekun­dene det tar å press­es van­net igjen­nom den malte kaf­fen en rolle. Dette resul­ter­er i en kaf­fen med mye aro­ma og smak. Drikkes ofte som den er, men er også base for mange ulike kaffedrikker.

Når du skal lage en espres­so kreves det enten at du har en espres­so­maskin med tilhørende utstyr og en kvern som kan kvern­er kaffe fin nok. Dette kan være alt fra manuelle mask­in­er hvor du selv, gjen­nom ulik mekanisme, lager et trykk, til helau­toma­tiske mask­in­er hvor du kun til­føre kaf­febøn­ner og mask­i­nen automa­tisk kvern­er og måler rik­tig dose og tid for val­gt kaffetype. 

En dobbel espres­so er ca.19 gram kaffe og dobbelt så mye vann, alt­så ca.38 gram.

En god espres­so kan du se ved at den har det vi kaller cre­ma på top­pen. Dette er rett og slett mikro bobler som dannes gjen­nom trykket som blir brukt for å presse van­net igjen­nom kaf­fen. Det er et gyl­len­brun skum.

Espressobaserte kaffedrikker

Her vil det være ulik opp­fat­ning av ulike drikker, men her er vår tolkn­ing og vi tar her utgangspunkt i en Dobbel espres­so — mel­lom 17 — 20 gram espres­so­ma­lt kaffe og mel­lom 35 — 40 gram vann.

Melken en til­før­er kan også deles opp i tre. Varm melk, steamet melk og melkeskum

  • Ristret­to - En espres­so med min­dre vann. 
  • Lun­go - En espres­so med mer vann i bryggeprosessen. 
  • Amer­i­cano - En espres­so til­ført varmt vann.
  • Mac­chi­a­to — En espres­so og to spis­eskjeer steamet melk
  • Flat white — En espres­so og en del varm melk
  • Cor­ta­do - En espres­so og en del steamet melk
  • Cap­puc­ci­no - En espres­so og to del­er steamet melk
  • Kaffe lat­te — En espres­so og tre del­er steamet melk.
  • Kaffe moc­ca — En espres­so, sjoko­lade smeltet i espres­soen før en til­før­er tre del­er steamet melk.

Dette er kan­skje de mest kjente og et forsøk på en fork­lar­ing, men her vil du finne mange ver­sjon­er og lokale tilpas­ninger fra kaf­febar til kaffebar.