fbpx

Cortado

Cortado

En Cor­ta­do er en mel­lomt­ing mel­lom ital­ienernes caf­fè mac­chi­a­to og fran­skmennenes café crème. Cor­ta­do består av espres­so og steamet melk, det er ca 50/50 espres­so og steamet melk. Navnet Cor­ta­do kom­mer fra det spanske ver­bet cor­tar (å kutte). 

Opprinnelse

Dette er en av de få kaf­febaserte drikkene som ikke stam­mer fra Italia. Cor­ta­do stam­mer fra Spania, og mest sannsyn­lig Madrid, hvor den serveres over­alt. Tradis­jonelt så bryg­ger span­jo­lene espres­soen sin litt svakere enn ital­ienerne med en lengre bryggetid. 

Oppskrift

  • 1 del Espresso
  • 1 del steamet melk (ikke skum)

Fremgangsmåte

Espres­soen lages først i kop­pen, så steam­er man melken til den har en fin kon­sis­tent og ingen skum. Deretter heller man melken for­sik­tig i koppen.