fbpx

Håndbrygg

Håndbrygging av kaffe

Håndbrygg regnes som en relativt ny trend innenfor kaffefaget, men det er vel egentlig en moderne versjon av kaffebrygging på gamlemetoden.

Vi kan dele opp dette i to hovedkategorier, dryppmetoder og fullkontaktmetoder.

Råvarer, utstyr og presisjon innenfor de ulike bryggemetodene gir deg mulighet til å påvirke sluttresultatet. Da kaffe er mye smak og behag kan du eksperimentere deg frem til den perfekte kaffekoppen for deg!

De ulike bryggemetodene er ofte utviklet av ulike utstyrsprodusenter og deres ønske om å lage noe nytt eller unikt både når det gjelder fremgangmetode og design. Det spennende her er at det stadig kommer nye måter å gjøre dette på som får frem ulike tolkninger av kaffen. Felles er kombinasjonen med kverningsgrad, mengde vann og tiden det skal ta.

Så har vi den kjente traktekaffen der det er definert en standard filtermalt kaffe og vannmengde som gir det samme resultat gang etter gang. Vi anbefaler ofte 65 gram kaffe pr liter vann.

Her er oversikt på de mest brukte metodene som vi bruker hos oss og som vi lærer bort til de som ønsker å lære seg en mer om kaffe igjennom våre kurs.

Dryppmetoder

Dette er som traktekaffe bare at du manuelt tilfører vann for å få en bedre kontroll på bryggingen.

Fullkontaktsmetoder

Her er kaffe i kontakt med vann under hele bryggeprosessen. Kverningsgrad er anbefalt litt grovere en filtermalt.