fbpx

Spesialkaffe

Spesialkaffe

Spe­sialkaffe er beteg­nelsen på kaffe av beste kvalitet. I dette seg­mentet er det full kon­troll på alle del­er av pro­duk­sjo­nen. Denne kaf­fen blir hånd­plukket og er kun tilgjen­gelig i direk­te kon­takt med kaf­febon­den. Her er det kom­plette smak­er og unike luk­ter som er et resul­tat av alt fra jordsmon­net de gror til kli­ma og høyde over havet. Disse bøn­dene har yrkesstol­thet og det er ofte gårder som har blitt drevet i flere gen­erasjon­er. Det å dyrke spe­sialkaffe er et godt stykke hånd­verk. Spe­sialkaffe er kvalitet­skaffe som kan kjøpes i de beste kaf­febarene og nettbutikker. 

Hvert år avholdes det NM i Baris­takun­st og kaf­febren­ning hvor vår samar­bei­dspart­ner Jacu er godt representert.