fbpx

Kaffeordliste

Ordliste

Affoga­to - ital­ien­sk for “druknet”, det er kaffe-basert hvor en is kulle eller gela­to, (ofte vanil­je smak, er “druknet” i et shot med espres­so.

Amer­i­cano — et er en kaffe vor shot eller to av espres­so er fortyn­net med varmt vann, en av de mest kjente kaf­fetermene rundt.

Kaf­fe­late - Det er en kaffe med varm melk helte i. Det er franske for kaffe med melk, selv om den skiller seg fra den hvite kaffe, som er kaffe med kald melk helte i den. Cafe au lait, like som andre varm drikke i Frankrike, kan serveres i en bolle; dette gir dem som drikke en hyggelig og koselig opplevelse, sam­tidig som de lar dem også dyppe brød eller kak­er i den, hvis de ønsker det.

Capuc­ci­no - Kaffe drikk som er laget av tre lag, først espres­so shot, så steamet melk, og deretter melk­skum på top­pen. Som et av devan­lig­ste ordene i kaf­feter­mi­nolo­gi er det kjent over hele ver­den, og du kan van­ligvis finne en jevn capuc­ci­no uansett hvor du går når du reis­er ver­den rundt.

Decaf kaffe — kort for kof­fe­in­fri kaffe, det er kaffe der det meste eller hele kof­feinet er fjer­net.

Espres­so - Kaffe laget ved o “tvinget” kok­ende vann gjen­nom malt kaf­febøn­ner, ved hjelp av trykk for å trekke ut smak­en fra kaf­fen og ut i van­net. Den resul­terende kaf­fen er rik og smak­full, og den brukes som base for mange drinker, som lat­te, capuc­ci­no og mer.

Flat white — espres­so basert drikk hvor flat varm melk (uten skum) får en espres­so shot. Det skal helle av dam­pet melk fritt, noe som gir den litt mikroskum i til­legg til flat melk.

Fran­sk Press — Det er utstyr man bruk­er for å lage kaffe, hvor legge man malt kaffe og kok­end vann. Et lokk med en sil stem­pelet går på top­pen, og etter flere min­ut­ter, når kaf­fen har bret­tet, blir silende pres­set ned. Dette siler kaf­fen inn i den øvre halvde­len av kane, og hold­er den ruk­te kaf­fe­grun­nen ned­er­st, sikret av sile, for å bli kastet senere. Fran­sk­presse er også kjent som andre kaf­feter­mer, for eksem­pel en cafetière, presse­potte, kaf­fe­pressè, kaffestem­pel, cafetetière à pis­ton (franks), stem­pelkanne (tysk) eller caf­fetiera a stantuffo (ital­ien­sk).

Machi­a­to - drink laget med et shot av espres­so og bare en liten mengde melk skumm. For espres­so­drikker med melk har en “machi­a­to” minst mulig melk sam­men­lignet med andre drinker.

Mocha - kjente ogås som mocac­ci­no (og noen ganger som en choco­lat­te), er en sjoko­late smak­ende vari­ant av en stan­dard lat­ter som er eponym for yen Mocha, Jemen, et stort kaffe­sen­ter i for­tiden. Sjoko­lades­mak­en kom­mer van­ligvis fra kakop­ul­ver bland­et i lat­te, med sukker noen ganger tilsatt som søt­ningsmid­del. Ikke forvek­sles med en moka-pott.

Moka — En moka- gryte er en type time­glass­formet kom­fyr­topp kaf­fe­maskin hvor var­men fra den økende van­ntem­per­a­turen får trykk til å bygge seg og varmt vann fil­tr­erer gjen­nom delen 

Chemex

Chemex er en ele­gant bryg­ger og hellekanne i et. Den ble fun­net opp i 1941 av kjemik­eren Peter J. Schlum­bohm. På grunn av det litt tykkere fil­teret blir kaffe veldig ren i smak­en. Her kan du også både brygge og ser­vere i samme ele­gante kanne. 

Vi anbe­faler kvern­ings­grad litt gro­vere en fil­ter, ellers vil brygge­ti­den bli for lang og kaf­fen bli bit­ter. En van­lig opp­skrift er 42 gram kaffe til 600 ml vann.

1. Kaffe

Kvern kaf­fen litt gro­vere en til fil­ter. Vet fil­teret og tøm i 42 g kaffe. 

2. Vann

Hell over ca 85 gram vann og rør om og la det stå i ca 30 sekun­der, det kalles blooming. 

3. Brygg

Hell over resten av van­net i sirkler i et par omganger. Brygge­ti­den skal lande på 4–5 minutter

4. Drikk

Når kaf­fen er fer­dig brygget er det bare å ser­vere og nyte kaffen

Her kan du se en liten bryggevideo og noen oppskrifter

Oppskrift

Vi anbe­faler kvern­ings­graden litt gro­vere en fil­ter for­di chemex fil­teret er finere en van­lig og ekstrak­sjon­sti­den der­for vil bli for lang om den er filtermalt.

1 liter vann — 65 gram kaffe
600 ml vann — 42 gram kaffe
400 ml vann — 24 gram kaffe