fbpx

Kontakt

Kontaktinformasjon

Om du ønsker mer infor­masjon om kaffe, arrange­ment, events ol. så ta kon­takt med oss.

Bergen

Ann Cathrin Rebnord

Sal­gskon­sulent

977 98 727
ann.cathrin.rebnord@skbb.no

Gaute J Westli

Pros­jek­tled­er

930 89 020
gaute.westli@skbb.n

Ålesund

Monica Longva

Marked­sled­er
911 13 878

monica.longva@bymisjon.no

Ellen Lillevold

Pros­jek­t­ed­er

90184993
ellen.lillevold@bymisjon.no

Åpningstider: 

Bergen, mandag – fredag kl. 10–15, tors­dag kl. 10–18
Åle­sund, tirs­dag – fredag kl. 10–15

    Kong Oscars gate 7, Bergen

    Parkgata 18, Ålesund