fbpx
Brasil — Val do Sol

kr45kr460 abonnement tilgjengelig

kr45kr460 abonnement tilgjengelig

Velg alternativ

Brasil — Val do Sol

En Fyldig og ren kaffe med smak av karamell, lime og mandel.

Null­still

Smaksprofil

Karamell, lime og mandel

Fruktighet

8

Fylde

4

Sødme

6

Syrlighet

5

Opprinnelse

Bela Hor­i­zonte, Val do Sol, Brasil

Dyrket

850‑1000 m.o.h.

Bønnetype

Catur­ra — peaberry

Prosess

vas­ket

Laster kart

Bondegården

Val do Sol

Dette er en kaffe fra går­den Val do Sol i Bela Hor­i­zonte. Går­den dri­ves av tred­je gen­erasjon Gar­cia. Anto­nio Gar­cia er land­bruksin­geniør og forsker innen kaf­fe­fruk­t­barhet og ernæring. Han er opp­tatt av å forbedre lev­ekårene til arbei­derene og deres familier

Val do Sol

Brenningen

Brasil-bønnene er litt større i volum for­di de dyrkes forholdsvis lavt over havet og er der­for litt mer sår­bare. Der­for må de brennes mer for­sik­tig for at det ikke skal «forkulles». Det vil si at inngang­stem­pra­turen må ikke bli for høy.
I denne peaber­ry ver­sjo­nen er bønnene veldig små og veldig like i stør­relse. Dette gjør det er enklere å brenne. (Siden alt er homogent i størrelse)

Bønner

Barndomsminner

Jeg tror det må være luk­ta av nykver­net kaffe. Noen tørre, kjedelige, livløse brune bøn­ner oppi kver­na – og så KABOOM! — eksploderte hele kjøkkenet i lukt. Som ei tåke som bare fylte og sto i rommet.
Det er mye nos­tal­ig i barn­domsmin­ner, og min favorittg­jen­stand fra kjøkkenet på Grorud er denne vel­bruk­te Philips’en. Kaf­fekver­na; tro­fast og skakk. For­satt kvern­er den kaf­febønnene mine hver dag. Noen kvernes til støv, andre er knapt delt på midten. Men for­satt er det KABOOM! – den lukta.
Deretter går kaf­fen i presskan­na. På med kokt vann. Vente. Se kornene synke stille til bunns. Presse stem­pelet ned. Skjenke den beste kaffen.

- Eiel, senior­råd­giv­er, Kirkens Bymisjon Bergen