fbpx
Colombia — Limon

kr45kr460 abonnement tilgjengelig

kr45kr460 abonnement tilgjengelig

Velg alternativ

Colombia — Limon

En frisk og fyldig kaffe med smak av fiken, granateple og mørk sjokolade

Null­still

Smaksprofil

Mandel, rosmarin, mørk sjokolade og granateple

Fruktighet

4

Fylde

5

Sødme

5

Syrlighet

4

Opprinnelse

Macao, Huila, Colombia

Dyrket

1300–1800 m.o.h.

Bønnetype

Catur­ra

Prosess

Vas­ket

Laster kart

Bondegården

The region of Huila

Denne kaf­fen er dyr­ket i et stort område med mye kaf­fe­pro­duk­sjon. kaf­fe­plantene dyrkes mel­lom 1.300 og 1.700 meter over havet.

Den kom­mer fra små gårder som dri­ves av pro­dusen­ter som gir god opplæring i hvor­dan de kan forbedre kvaliteten på produksjonen.

I til­legg til den unike kvaliteten på kaf­fen, som skiller seg fra andre region­er, er en av de store forde­lene med denne kaf­fen den høye kon­sen­trasjo­nen av Caturra.

The region of Huila

Brenningen

Hard­ere type bøn­ner. Dyrkes rel­a­tivt høyt. Tåler mer til­ført varme på kort tid. Vi leter etter en friskhet og opplever at den utvikles i bren­ne­ti­den mot slut­ten, og det kan til­føres noen pros­ent mer varme mot slutten.

Bønner

Morgenstemning

Ingen ting slår luk­ten av nykver­net kaffe om mor­ge­nen. Den følelsen når kaf­fen trak­tes, når frokosten står på bor­den og min­sten jubler over havregrøt. 

Her i huset er vi glade i å smake på ulike typer, akku­rat nå er favorit­ten kaf­fen «Colom­bia Limon». Ikke for fruk­tig og med god fylde. For meg er god kaffe hverdagsluk­sus! Der­som jeg har tid lager jeg også litt kaffe som jeg tar med på ter­mos til kontoret. 

Når vi byg­ger kaffe hjemme bruk­er vi vår tro­faste Moc­ca­mas­ter. Det er enkelt i en ellers trav­el hverdag hvor mye skal huskes på. Lite kan gjøres feil med en kaf­fe­trak­ter, det vik­tig­ste er rent utstyr og gode, ferske råvarer!

— Mar­i­anne, friv­il­lighet­sko­or­di­na­tor, Kirkens Bymisjon Bergen