fbpx
Etiopia — Magarrissa

kr49kr530 abonnement tilgjengelig

kr49kr530 abonnement tilgjengelig

Velg alternativ

Etiopia — Magarrissa

En fruk­tig kaffe med smak av man­go, appelsin, røde druer og tro­pisk frukt.

Null­still

Smaksprofil

Mango, Appelsin og tropisk frukt

Fruktighet

7

Fylde

5

Sødme

7

Syrlighet

5

Opprinnelse

Raro, Guji, Etiopia

Dyrket

1800–2100 m.o.h.

Bønnetype

Wal­isho og Dega

Prosess

Vas­jet

Laster kart

Bondegården

Urago raro

Denne kaf­fen kom­mer fra vaskestasjo­nen Ura­go Raro som lig­ger i byen raro i guji. De har 430 gårder tilknyt­tet til seg som er på gjen­nom­snit­tlig to hek­tar. området har en del nye planter selv om pro­duk­sjo­nen er tradis­jonell. Miljø og kli­ma med mye sol og kald vind gir kaf­fen en unik karakter.

Kaf­fen fra dette området blir bare bedre og bedre med årene .

Urago raro

Brenningen

Siden denne kaf­fen er dyr­ket høyt over havet har den en høyere tet­thet enn kaffe som er dyr­ket i lav­lan­det , den vil der­for tåle en høyere tem­per­atur. Mye av karak­teren kom­mer på slut­ten av bren­nin­gen og Jacu bren­ner denne kaf­fen rel­a­tivt lyst. I bren­nings­for­løpet er det et veldig lite vin­du hvor denne kaf­febøn­nen byr på sitt beste. De er der­for veldig for­sik­tig de siste sekun­dene av prosessen.