fbpx
Kontorkaffe — Brasil

kr39kr320 abonnement tilgjengelig

kr39kr320 abonnement tilgjengelig

Velg alternativ

Kontorkaffe — Brasil

En delikat og ren kaffe fra Brasil med smak av karamell, lime og litt mandel.

Null­still

Smaksprofil

En søt kaffe med smak av karamell, lime og mandel

Fruktighet

7

Fylde

5

Sødme

7

Syrlighet

4

Opprinnelse

Vale do Sol, Brasil

Dyrket

860–950 m.o.h.

Bønnetype

Yel­low Catuai

Prosess

Nat­ur­al

Laster kart

Bondegården

Vale do Sol

Fam­i­lien Gar­cia kaffe startet sam­men med Anto­nio Wan­der, Gar­cias beste­far Alexan­dre Gar­cia Cape­lo, som var en liten kaf­fe­pro­dusent. Anto­nio Wan­der Gar­cia, er en land­bruksin­geniør og forsker innen kaf­fe­fruk­t­barhet og kaf­feernæring, og ful­gte i fot­sporene til faren, og ble en pro­dusent som viet sitt liv til å bygge sin kunnskap og pro­dusere kaffe. Anto­nio og kona Elenir eier går­den Vale do Sol.

I tråd med fam­i­li­etradis­jo­nen blir Anto­nio nå hjulpet av søn­nen André Luiz Alvaren­ga Gar­cia. André er også land­bruksin­geniør, forsker som spe­sialis­er­er seg på beskjæring og pro­duk­sjon. Så de har en rik his­to­rie og tradis­jon på å pro­dusere kaffe i hele familien.

Fam­i­lien fokuser­er på å forbedre lev­ekårene til alle arbei­d­stakere og deres fam­i­li­er. De har tilpas­set prak­sis for å inklud­ere endringer som bruk av organ­isk mate­ri­ale for å revi­talis­ere kaf­fe­plan­tas­jen, redusere bruken av land­bruk­skjemikalier og kon­stant test­ing av nye avlinger med mot­stand mot rust, tørke og nema­toder blir ful­gt opp.

De dyrk­er for tiden Yel­low Cat­u­ai, Aca­ia, Acaua. Gul Catu­cai og Mun­do Novo. De behan­dler bare kaf­fen som bærtørket.

Vale do Sol

Brenningen

Kon­torkaffe Brasil 

På kon­toret skal kaf­fen være lett å like. Lett å drikke mye av:) denne har en bren­nepro­fil som er mild og sam­tidig for rund smak. Inngang­stem­per­atur er lavere for­di bønnene vokser rel­a­tivt lavt. Over tid i bren­nepro­filen utvikles fylde og kompleksitet.

Bønner

Barndomsminner

Jeg tror det må være luk­ta av nykver­net kaffe. Noen tørre, kjedelige, livløse brune bøn­ner oppi kver­na – og så KABOOM! — eksploderte hele kjøkkenet i lukt. Som ei tåke som bare fylte og sto i rommet.
Det er mye nos­tal­ig i barn­domsmin­ner, og min favorittg­jen­stand fra kjøkkenet på Grorud er denne vel­bruk­te Philips’en. Kaf­fekver­na; tro­fast og skakk. For­satt kvern­er den kaf­febønnene mine hver dag. Noen kvernes til støv, andre er knapt delt på midten. Men for­satt er det KABOOM! – den lukta.
Deretter går kaf­fen i presskan­na. På med kokt vann. Vente. Se kornene synke stille til bunns. Presse stem­pelet ned. Skjenke den beste kaffen.

— Eiel, senior­råd­giv­er, Kirkens Bymisjon Bergen>