Personvernerklæring

Hvem vi er

Bønner Kaffe drives av Kirkens Bymisjon.
Vår nettstedsadresse er: http://bonnerkaffe.no

Personvern og cookies

Kirkens Bymisjon behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Kirkens Bymisjon består formelt av 3 stiftelser rundt i Norge. Denne personvernerklæring beskriver hvordan stiftelsene samler inn og behandler personopplysninger på www.kirkensbymisjon.no.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Generalsekretær og daglige ledere i stiftelsene er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.
Det daglig ansvaret for nettstedet er delegert til kommunikasjonsavdelingen ved hovedkontoret i Oslo som har ansvar for drift, utvikling og redigering av alle sider på nettstedet. Delegeringen omfatter kun oppgaven og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg på nettstedet.

2. Grunnlag for behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettstedet. Opplysningene som behandles på nettstedet hentes fra deg og behandles kun med ditt samtykke. 

Dekode er vår leverandører for drift og service av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandøren Rackspace til å utføre drift av nettstedet. 

Det er kun Kirkens Bymisjon, Dekode og Rackspace som har tilgang til opplysningene som samles inn. Kirkens Bymisjon har opprettet en databehandleravtale med Dekode (med underleverandør) som regulerer hvordan personopplysninger blir behandlet og ivaretatt. Sikkerheten til nettstedet og opplysninger som blir behandler blir beskrevet ytterligere under punkt 5.

3. Behandling av personopplysninger på www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon innhenter og behandler personopplysninger på www.kirkensbymisjon.no i forbindelse med følgende nettjenester: påmelding til aktiviteter, donasjoner/giversider, deling av innhold på sosiale medier, nettbutikk, rekruttering av frivillige, nettstatistikk, Facebook pixel, informasjonskapsler (cookies) og søk. Samtlige tjenester blir beskrevet nedenfor. 

Påmelding til aktiviteter
På kirkensbymisjon.no kan du melde deg på ulike aktiviteter hos våre tiltak ved å oppgi kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og epost. Personopplysninger vi innsamler ved påmelding til aktiviteter blir ikke benyttet til andre formål enn til å administrere den aktuelle aktiviteten. Etter at aktiviteten er gjennomført vil opplysningene bli slettet. 

Donasjoner/giversider
Vi behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonenes rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapsloven og til å drive informasjon og innsamling av midler for Kirkens Bymisjon. Vi utleverer ikke personopplysninger om våre givere til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger og du kan kreve innsyn, endring, sletting og dataportabilitet ved å kontakte vår giverservice på epost giverservice@bymisjon.no. 

Deling av innhold på sosiale medier
Kirkensbymisjon.no har funksjonalitet for deling av innhold på sosiale medier. Eksempler på sosiale medier er nettsamfunn som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube og blogg. Kirkens Bymisjon samler ikke inn opplysninger om innhold du deler i andre nettsamfunn. 

Rekruttering av frivillige
På kirkensbymisjon.no kan du melde deg som frivillig ved å fylle ut et skjema med dine kontaktopplysninger. Det innhentes opplysninger som fornavn, etternavn, telefon og epost. Opplysningene benyttes for å ta kontakt med deg.
Kontaktopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn til å vurdere mulighetene for samarbeid mellom deg og stiftelsen. Opplysningene vil ikke bli utlevert eller gjort kjent for tredjepart. Opplysningene blir slettet når formålet med innhentingen er oppnådd og det ikke foreligger grunnlag for oppbevaring. 

Nettstatistikk
Kirkens Bymisjon bruker Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Informasjon benyttes videre for å forbedre nettsidene. Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell nettsidestatistikk som f.eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettsiden brukeren kom fra.
Informasjonen som samles inn er aggregert (det vil si opplysningene slås sammen til en gruppe) og kan ikke spores tilbake til deg. 

Facebook Pixel
Facebook Pixel er et script som måler nettverkstrafikk på tvers av Kirkens Bymisjons nettsider og Facebooks grensesnitt. Opplysningen som vi samler inn benyttes til å levere spesialtilpasset innhold og kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler. Facebook Pixel samler ikke personidentifiserende opplysninger om deg og dine opplysninger slettes. Du kan når som helst slå av informasjonskapsler i din nettleser og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner. På Facebook.com kan du finne mer informasjon om retningslinjene innen personvern og informasjonskapsler til Facebook. 

Informasjonskapsler (Cookies)
Kirkens Bymisjon benytter informasjonskapsler (Cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges i nettleser og som gjør at vi kan forstå hvordan du bruker nettstedet. Denne informasjonen benyttes videre for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker nettstedet vårt. 

De fleste nettlesere som Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, etc, er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Med slike innstillinger aksepterer du i at Kirkens Bymisjon bruker informasjonskapsler når du besøker våre nettsider. Om du ikke samtykker lagring av informasjonskapsler må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. 

Informasjonskapsler medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som besøkende og du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler. Du kan også når som helst slette informasjonskapsler som har blitt lagret på din nettleser. Dette gjør du i menyen på din nettleser. 

Kirkens Bymisjon har ikke tilgang eller kontroll over informasjonskapsler brukt av tredjeparter. Vi gjør oppmerksom og anbefaler at man undersøker personvernreglene om hvilke kapsler tredjepartsnettsteder benytter seg av og hvordan disse administreres. 

Remarketing
Kirkensbymisjon.no og bymisjon-glede.no kan i visse tilfeller benytte seg av googles og facebooks remarketing funksjon for å vise deg annonser om våre kampanjer, f.eks. juleaksjonen Gled en som gruer seg til jul. Du kan reservere deg og velge bort bruk av informasjonskapsler og remarketing på googles og Facebooks egne annonseinnstillinger. Annonseinnstillinger for google kan finnes på følgende side: http://www.google.com/settings/ads/authenticated. Annonseinnstillinger for Facebook kan finnes på følgende side: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads 

Søk
Kirkensbymisjon.no lagrer søkeord som brukes av deg som besøkende. Opplysningene benyttes av redaksjonen for å utforme og forbedre nettsidene med relevant informasjon for deg. Søkeordene og informasjonen som oppbevares knyttes ikke opp til deg.

4. Rettigheter

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på Kirkens Bymisjons nettsted. Besøkende av nettstedet har rett til: 

  • Å be om innsyn i dine egne personopplysninger og be om innsyn hvordan vi behandler personopplysningene dine 
  • å be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet gjennom nettstedet blir rettet, slettet eller supplert. 
  • å motsette seg visse former for behandling av personopplysninger f.eks. automatisk profilering. 
  • å kreve at behandling av egne personopplysninger begrenses. Kirkens Bymisjon registrerer ikke flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig og behandler opplysninger kun til formålene som er beskrevet under punkt 3. i denne erklæring. 
  • å få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for. 
  • å kreve å ta med seg opplysningene sine til en annen virksomhet, såkalt dataportabilitet. 
  • å få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om den besøkende. 
  • Å klage på behandling du mener er i strid med personvernreglene. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for informasjon og veiledning. Hvis du opplever at informasjonen og bistanden du får fra oss ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til:   Datatilsynet Postboks 8177   0034 Oslo  

Vi skal besvare din forespørsel innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven. Alle innsynskrav registreres og kvitteres ut i eget skjema.

5. Hvordan sikres opplysningene i nettstedet?

Innholdet på kirkensbymisjon.no og eventuelle opplysninger oppgitt gjennom dette nettsted, inkludert dine kontaktopplysninger, blir oppbevart og behandlet trygt på serverne hos underleverandør (Rackspace) i deres fasiliteter i Storbritannia. 

En egen databehandleravtale mellom Kirkens Bymisjon og Dekode regulerer hvilken informasjon Dekode og underleverandør (Rackspace) har tilgang til og hvordan opplysningene skal behandles. 

Leverandør og underleverandør har implementert ulike sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert innsyn, endring og sletting. 

Sikkerhetstiltakene omfatter systemtekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. Kirkens Bymisjon har også etablert styringssystem innen informasjonssikkerhet og har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten av dine personopplysninger. 

Av hensyn til sikkerheten på kirkensbymisjon.no gis det ikke ytterligere informasjon om sikkerhetsmekanismene i nettstedet.

6. Personvernombud

For å ivareta personvernet til besøkende har Kirkens Bymisjon etablert rollen personvernombud. 

Personvernombud er en uavhengig rolle hvis primære oppgave er å overvåke stiftelsens etterlevelse av personvernlovgivning. Personvernombud skal bistå de besøkende med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger. 

Nedenfor følger en liste med kontaktopplysninger til personvernombud. Henvendelser vedrørende personvern for øvrige stiftelser kan overleveres til kommunikasjonsavdelingen ved hovedkontoret i Oslo. 

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Postadresse: Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00
E-post: firmapost@bymisjon.no