fbpx

Kategori Nyheter

Takk for tilliten

Tids­banken er en nytenk­ende Bergens­bedrift i rask utvikling. Siden de ser på kaffe som en uun­nværlig del av arbei­ds­da­gen, har de nå teg­net abon­nement på Bøn­ner Kaffe — kaffe fra Kirkens Bymisjon i Bergen. – Det er kris­es­temn­ing hvis det…